Jenny Ljungkvist

Verksamhetskonsult

  • Projektledning
  • Förändringsledning
  • Implementation av vårdstödjande IT-system
  • Vårdbakgrund