Jenny Ljungkvist

Jenny har flera års erfarenhet av förändringsledning inom eHälsa, projektledning vid implementering av vårdstödjande system och nya arbetssätt. Hon har arbetat i både stora och små organisationer.

Hon har stort fokus på att tillföra nytta och bidra med förbättringar inom vård och omsorg kopplat till tillämpning av IT-system. Med stor erfarenhet av lokal systemadministration från olika vårdstödjande system hjälper hon verksamheter med anpassning av dessa för att stödja verksamheten i deras arbete.

  • Certifierad agil projektledare
  • Certifierad i Excel
  • Djup TakeCare-kunskap

Jenny är en person som går in i sina uppdrag med stort engagemang. Hon är en uppskattad lagspelare och kollega som bidrar med både kompetens och positiv energi.

  • Projektledning
  • Förändringsledning
  • Implementation av vårdstödjande IT-system
  • Vårdbakgrund