”Gisys hjälper primärvården att diagnostisera patienter med långtidscovid.” - Gisys

”Gisys hjälper primärvården att diagnostisera patienter med långtidscovid.”

”Gisys hjälper primärvården att diagnostisera patienter med långtidscovid.”

Hanna Arver-Ångman, Agil Projektledare.

Under 2020 utvecklade Gisys ”Designverktyget” i systemet Webbformulär på uppdrag av Region Stockholm. I designverktyget kan vården själva skapa och bygga sina formulär precis som de vill ha dem. Primärvården har i år med hjälp av designverktyget tagit fram ett webbformulär som underlättar att diagnosticera patienter med långtidscovid.

Patienten fyller i formuläret, via 1177 e-tjänster, innan vårdbesöket vilket sparar tid under besöket. En annan fördel är att resultatet kan sparas ner direkt i vårdinformationssystemet.

Om du vill veta mer om hur Gisys hjälper vården att skapa egna formulär mejla här.