Gisys tilldelas Ramavtal med CSN - Gisys

Gisys tilldelas Ramavtal med CSN

Vi kan glatt meddela att Gisys tilldelats ramavtal med CSN!

Gisys är en av flera leverantörer som fått förtroende som ramavtalsleverantör i CSNs upphandling av IT-konsulter. Avtalet omfattar konsulter med kompetenser inom Projektledning, Arkitektur, Systemutveckling och Systemförvaltning. Avtalet gäller i två år med start 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022 med möjlighet till två förlängningsperioder.  

“Vi på Gisys ser fram emot ett gott samarbete och leverera professionella och kunniga konsulter inom respektive område.” Säger Gisys VD Robert Olsson

För mer information kontakta
Robert Olsson, VD Gisys AB
070-521 56 16
Robert.olsson@gisys.se