Uppdatering från - Karolinska Universitetssjukhuset - Gisys

Uppdatering från – Karolinska Universitetssjukhuset

Updatering från vår verksamhetskonsult – Anette som arbetar ute med ett projekt på
Karolinska Universitetssjukhus.