Säkra patientens integritet - Gisys

Säkra patientens integritet

All vård bygger på förtroende mellan patienter och vårdgivare. Därför är det viktigt att den information som finns om varje patient inte kommer i orätta händer. Patientens integritet måste alltid gå först. SALA är verktyget som hjälper Stockholms läns landsting med detta.

Alla verksamhetschefer eller motsvarande är också enligt lag ansvarig för att journalöppningar i ett elektroniskt journalsystem regelbundet blir granskade.
För att underlätta detta har vi tillsammans med Stockholms läns landsting tagit fram ett system för automatisk logganalys – SALA.

Med hjälp av SALA hämtas regelbundet uppgifter om journalöppningar av ett antal slumpmässigt utvalda användare på respektive enhet. Sedan bearbetas dessa loggar
utifrån en rad kriterier och resultatet presenteras via ett webbgränssnitt.

För vården innebär SALA ett snabbare och mer träffsäkert system. I applikationen kan ansvariga på varje enhet sedan på ett överskådligt sätt se om journalöppningarna förefaller legitima eller om de behöver granskas vidare. Verktyget ger med andra ord bra vägledning för att patienternas integritet skyddas.

SALA har också visat sig ha en preventiv effekt då personalen är mer eftertänksam när de öppnar journaler. I dag analyserar SALA över 600 000 journalöppningar varje månad inom Stockholms läns landsting.

–För vården är SALA ett snabbt och träffsäkert system som underlättar granskning av journalöppningar som inte varit möjligt annars. Baserat på de kriterier som finns i systemet analyserar och graderar SALA de journalöppningar som gjorts, säger Gurra Borssén, Objektspecialist, Stockholms läns sjukvårdsområde.

This site uses cookies. We use cookies to be able to provide a good experience for you. Cookies are also used to collect data for web statistics allowing us to make improvements to the website.

Data collection

We at Gisys collects information from you who are visiting our website or if you are a customer, potential employee, distributor or in contact with us concerning any of our services.

The collected information includes your name, name of the company you work for, your visiting/postal address, your e-mail address, your title and/or your telephone number. In addition, we automatically collect information through Google Analytics and from your computer and browser, including your IP address, software and hardware details, and the requested page.

Use of information

The information we collect from you can be used to:

– Improve our website

– Receive orders for our services

– Provide you with support via email or phone

Gisys owns and is responsible for ensuring that the information we collect is securely stored. Any personally identifiable information will not be shared, sold, transmitted or otherwise passed on to any third party without your consent.

In the case of suspected illegal activity, your data may be transferred to a third party if we believe it is necessary to share the information for the purpose of investigating, preventing or taking action against illegal activities, suspected fraud, situations that pose a potential risk to a person’s physical security, violation of our Terms of Use or other occasions when required by law.

Cookies

We use cookies to improve access to our website and identify repeat visitors.

Contact

If you have questions about concerning these issues, do not hesitate to contact us