Säkra patientens integritet - Gisys

Säkra patientens integritet

All vård bygger på förtroende mellan patienter och vårdgivare. Därför är det viktigt att den information som finns om varje patient inte kommer i orätta händer. Patientens integritet måste alltid gå först. SALA är verktyget som hjälper Stockholms läns landsting med detta.

Alla verksamhetschefer eller motsvarande är också enligt lag ansvarig för att journalöppningar i ett elektroniskt journalsystem regelbundet blir granskade.
För att underlätta detta har vi tillsammans med Stockholms läns landsting tagit fram ett system för automatisk logganalys – SALA.

Med hjälp av SALA hämtas regelbundet uppgifter om journalöppningar av ett antal slumpmässigt utvalda användare på respektive enhet. Sedan bearbetas dessa loggar
utifrån en rad kriterier och resultatet presenteras via ett webbgränssnitt.

För vården innebär SALA ett snabbare och mer träffsäkert system. I applikationen kan ansvariga på varje enhet sedan på ett överskådligt sätt se om journalöppningarna förefaller legitima eller om de behöver granskas vidare. Verktyget ger med andra ord bra vägledning för att patienternas integritet skyddas.

SALA har också visat sig ha en preventiv effekt då personalen är mer eftertänksam när de öppnar journaler. I dag analyserar SALA över 600 000 journalöppningar varje månad inom Stockholms läns landsting.

–För vården är SALA ett snabbt och träffsäkert system som underlättar granskning av journalöppningar som inte varit möjligt annars. Baserat på de kriterier som finns i systemet analyserar och graderar SALA de journalöppningar som gjorts, säger Gurra Borssén, Objektspecialist, Stockholms läns sjukvårdsområde.