Verksamhetsnära projektledning - Gisys

Verksamhetsnära projektledning

Karolinska Universitetssjukhuset har börjat arbeta enligt en ny verksamhetsmodell med teman och funktioner. Modellen innebär förändringar i både arbetssätt och i de vårdstödjande systemen. Verksamhetsnära projektledare från Gisys är med på Karolinskas resa. Omorganisationen har pågått sedan 2016 och beräknas vara klar i slutet av 2019.  

Våra projektledare har tack vare sin vårdbakgrund och förståelse för processer i vården kunnat bidra i organisationsförändringen med både projektledning, förändringsledning, konfigurering och utbildning.

I arbetet har vi genomfört utredningar av vilka anpassningar och åtgärder som behöver göras i journalsystemet kopplat till förändrade arbetssätt enligt den nya verksamhetsmodellen. Vi har arbetat med att ta fram material för utbildning samt lathundar för att stötta verksamheten så mycket som möjligt.

Vi hjälper utsedda kontaktpersoner i verksamheten genom guidning och stöttning i det praktiska arbetet med konfigurering av journalsystemet. Tillsammans med kontaktpersonerna planerar, organiserar och genomför vi utbildningar och informationstillfällen för vårdpersonal kopplat till de förändringar i de vårdnära systemen som omorganisationen innebär.

Vi finns också på plats som användarstöd vid driftstart/aktivering av de nya vårdenheterna i journalsystemet.

Vill du veta mer?
Kontakta oss för mer information på telefon 08-564 200 50 eller maila oss på info@gisys.com