Verksamhetsnära projektledning - Gisys

Verksamhetsnära projektledning

Karolinska Universitetssjukhuset har börjat arbeta enligt en ny verksamhetsmodell med teman och funktioner. Modellen innebär förändringar i både arbetssätt och i de vårdstödjande systemen. Verksamhetsnära projektledare från Gisys är med på Karolinskas resa. Omorganisationen har pågått sedan 2016 och beräknas vara klar i slutet av 2019.  

Våra projektledare har tack vare sin vårdbakgrund och förståelse för processer i vården kunnat bidra i organisationsförändringen med både projektledning, förändringsledning, konfigurering och utbildning.

I arbetet har vi genomfört utredningar av vilka anpassningar och åtgärder som behöver göras i journalsystemet kopplat till förändrade arbetssätt enligt den nya verksamhetsmodellen. Vi har arbetat med att ta fram material för utbildning samt lathundar för att stötta verksamheten så mycket som möjligt.

Vi hjälper utsedda kontaktpersoner i verksamheten genom guidning och stöttning i det praktiska arbetet med konfigurering av journalsystemet. Tillsammans med kontaktpersonerna planerar, organiserar och genomför vi utbildningar och informationstillfällen för vårdpersonal kopplat till de förändringar i de vårdnära systemen som omorganisationen innebär.

Vi finns också på plats som användarstöd vid driftstart/aktivering av de nya vårdenheterna i journalsystemet.

Vill du veta mer?
Kontakta oss för mer information på telefon 08-564 200 50 eller maila oss på info@gisys.com

This site uses cookies. We use cookies to be able to provide a good experience for you. Cookies are also used to collect data for web statistics allowing us to make improvements to the website.

Data collection

We at Gisys collects information from you who are visiting our website or if you are a customer, potential employee, distributor or in contact with us concerning any of our services.

The collected information includes your name, name of the company you work for, your visiting/postal address, your e-mail address, your title and/or your telephone number. In addition, we automatically collect information through Google Analytics and from your computer and browser, including your IP address, software and hardware details, and the requested page.

Use of information

The information we collect from you can be used to:

– Improve our website

– Receive orders for our services

– Provide you with support via email or phone

Gisys owns and is responsible for ensuring that the information we collect is securely stored. Any personally identifiable information will not be shared, sold, transmitted or otherwise passed on to any third party without your consent.

In the case of suspected illegal activity, your data may be transferred to a third party if we believe it is necessary to share the information for the purpose of investigating, preventing or taking action against illegal activities, suspected fraud, situations that pose a potential risk to a person’s physical security, violation of our Terms of Use or other occasions when required by law.

Cookies

We use cookies to improve access to our website and identify repeat visitors.

Contact

If you have questions about concerning these issues, do not hesitate to contact us