Webbformulär rullas ut brett - Gisys

Webbformulär rullas ut brett

Södersjukhuset gjorde hälsodeklarationen inför operation digital. Det har gett sjukhuset bättre koll på informationen och patienterna en enklare ifyllningsprocess. Nu rullas lösningen ut på bred front.

Alla som är i behov av en operation får fylla i en hälsodeklaration. På Södersjukhusets kvinnoklinik har man sedan snart ett år tillbaka jobbat med deklaration på webben. Istället för att få ett pappersformulär hemskickat med posten får patienten inloggningsuppgifter till ett webbformulär. Fördelarna är många.

– Förut kunde många patienter glömma att fylla i formuläret i förväg. Nu får vi in uppgifterna i god tid inför operation och dessutom är det ordning och reda. Det gör att vi kan bedöma behoven i god tid. Patienter som i övrigt är friska kommer att kunna bedömas via hälsodeklarationen och behoven av förbesök kommer att minska, säger Charlotte Stangvik, systemförvaltare och objektspecialist för webbformulär på Södersjukhuset.

Den digitala hälsodeklarationen är ett webbaserat verktyg som Gisys har utvecklat. Det innehåller två delar – en för personalen och en för patienten. Uppgifterna matas direkt in i webbläsaren och skickas därefter in till personaldelen av systemet, där de förs över till journalsystemet.

För att undvika dubbelarbete har man tagit bort möjligheten att fylla i formuläret på det traditionella sättet via pappersformulär. Patienter som inte har, eller inte vill använda, dator kan få hjälp med att fylla i alla uppgifter per telefon eller med hjälp av en patientdator som finns på sjukhuset. Patienterna har varit positiva till förändringen:

– Reaktionerna har överlag varit mycket positiva. De flesta patienter säger att det känns modernt och att det är enkelt att använda webbformuläret, säger Charlotte Stangvik.