SALA – kontroll av journalöppningar

SALA - ett lättanvänt system för kontroll av journalöppningar.

Dan Mehlqvist, Systemutvecklare.

SALA, Systematisk Automatiserad Logganalys, är ett system som används av Region Stockholm, Västra Götaland och Dalarna för att granska journalöppningar.
– Patientsäkerheten är A och O. SALA gör det enkelt att följa upp journalöppningar och säkerställa att de är utförda av giltiga skäl, säger Dan Mehlqvist.
Vill du veta mer om SALA och hur Gisys arbetar för att underlätta regionernas arbete med patientsäkerheten, kontakta oss på info@gisys.se