Vi gillar nya utmaningar och älskar ny teknik.

Gisys arbetar med breda IT-lösningar genom egna experter och förmedling av externa konsulter.

Referenskunder

Vi hjälper dig

Verksamhetskonsulter

Våra verksamhetskonsulter har tack vare sin vårdbakgrund och förståelse för processer i vården en unik kompetens och kan därigenom bidra med både projektledning, förändringsledning och förvaltningsledning.

effektiviserar våra kunders dagliga arbete

Flexibilitet, leveranssäkerhet och personligt engagemang

Våra konsulter utvecklar och skräddarsyr användarvänliga lösningar från grunden. Vid behov integreras lösningarna med kundens övriga verksamhetsystem för att skapa effektiva informationsflöden som verkligen ger kundnytta.

Uppdrag just nu

Gisys arbetar med förmedling av IT-konsulter inom en rad olika kompetensområden.

Aktuellt hos Gisys

Förvaltar över 100 medicinskt och kliniskt godkända webbformulär

Gisys har tagit fram och förvaltar över 100 medicinskt och kliniskt godkända webbformulär som används inom öppenvård, slutenvård, primärvård och psykiatri.

Webbformulär är en av de mest använda tjänsterna inom 1177. Antal anrop har ökat kraftigt, från över 100.000 anrop i mars 2019 till det tredubbla; över 300.000 anrop i mars 2021.

Webbformulär har utvecklats som ett stöd i vården för vårdtagare, vårdgivare och forskare. Läs mer om hur Gisys bidrar till att effektivisera arbetet inom vården i Sverige.

Ledningsgruppen

Hör av dig direkt till oss om du vill veta mer: