Gisys – Vi gillar nya utmaningar och älskar ny teknik.

Jobba hos Gisys? Vi söker alltid duktiga medarbetare.

Söker ni en konsult?

Anmäl dig och lyssna till Webinariet ”Tjänsten Webbformulär – Vad är nyttan”

Vi hjälper till att hålla cancer borta från barn.

Vårt företag är Barnsupporter 2021.

”Webbformulär har utvecklats som ett stöd i vården för vårdtagare, vårdgivare och forskare”

Robert Olsson, VD GISYS AB

Webbformulär används inom alla typer av vårdverksamhet; öppenvård, slutenvård, primärvård och psykiatri.

– Syftet med webbformuläret är inte att ersätta samtalet med läkaren utan att underlätta det. Många patienter uppskattar att få frågorna i förväg så de kan fylla i formuläret i lugn och ro. Läkaren får en bra överblick och kan koncentrera sig på det viktiga i patientmötet, säger Robert Olsson.

Idag finns en formulärbank med cirka 100 medicinskt och kliniskt godkända formulär utformande utifrån vårdgivarnas aktuella behov.

Många inom vården har konstaterat att webbformulären eliminerar tidsödande pappersarbete. De pappersformulär som användes förr, fylldes i olika av vårdtagarna och gav merarbete i form av instansning, inskanning och arkivering. Det var mycket dubbelarbete. Ibland kom något formulär bort:

– Pappershanteringen var både tungrodd och kvalitativt osäker.
Erfarenheten av Webbformulären är också att många vårdtagare lägger tid på att tänka igenom sina svar. Inte minst inom psykiatrin har man noterat att många patienter uppskattar webbformulären. Webbformulären ger även viktiga vårddata som kan komma till användning på andra sätt:

– Ur forskarsynpunkt är formulären en värdefull källa till vårddata som är åtkomliga och kan bearbetas på ett helt andra sätt än de gamla pappersformulären, säger Robert Olsson.

Vill du veta mer om hur Webbformulär underlättar kvalitativ vård? Mejla oss din fråga så återkommer vi till dig robert.olsson@gisys.se

 • Gisys har tagit fram och förvaltar över 100 medicinskt och kliniskt godkända webbformulär som används inom öppenvård, slutenvård, primärvård och psykiatri.

 • Webbformulär kan användas i alla typer av vårdverksamheter och för olika funktioner som;
  – Hälsoskattningar
  – Bedömningsformulär
  – Anonyma formulär
  – För annan informant
  – För andra språk
  – Tillgänglighetsanpassade

 • Webbformulär är en av de mest använda tjänsterna inom 1177 och ligger på topp 10-listan. Antal anrop har ökat kraftigt på bara två år, från över 100.000 anrop i mars 2019 till det tredubbla; över 300.000 anrop i mars 2021.

 • Tack vare designverktyget kan förslag på nya formulär snabbt tas fram direkt inom vården, pilotas och sjösättas.

Ny teknik på dina villkor

Våra konsulter sköter utvecklings- & förvaltningsarbetet både ute hos våra kunder och inhouse.

Samarbets­partners

Referensuppdrag

Våra konsulter utvecklar och skräddarsyr användarvänliga lösningar från grunden. Vid behov integreras lösningarna med kundens övriga verksamhetsystem för att skapa effektiva informationsflöden som verkligen ger kundnytta.

Vi är lyhörda för våra kunders behov samt önskemål och utifrån det tar vi fram den bästa lösningen. Vi värdesätter att arbeta med agila utvecklingsmetoder vilket hjälper oss att maximera precisionen i våra leveranser.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta inom branscherna vård och omsorg, fackförbund, försäkringsbolag samt offentlig förvaltning.

Gisys Instagram