Ny helt omarbetat version av SALA är på gång

Systemet kommer att erbjudas som en så kallad SaaS-lösning ”Software-as-a-Service”. 

System SALA (Systematisk Automatisk LoggAnalys) har funnits i många år och nu har det fattats beslut att ta ett steg framåt och ge marknaden ett system som enkelt ska kunna ansluta till flertalet system på marknaden där behovet och kravet är att granska till exempel journalöppningar men kanske även annat?

Kort historieberättelse om nuvarande version: 

En av framgångarna med nuvarande version av SALA är det överskådliga sättet att se om journalöppningarna behöver granskas ytterligare. Systemet är också ett distribuerat system som förflyttar ansvaret/signering ut i organisationen. Målet är att samtliga användare i TakeCare på respektive enhet ska granskas minst en gång per år.

  • SALA hjälper varje vårdgivare att uppfylla kraven på loggkontroll enligt patientdatalagen, 4 kap. Grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet.
  • SALA möjliggör en kraftig tidsbesparing i förhållande till manuell granskning.
  • SALA ökar medarbetarnas kunskap gällande regler för journalöppningar.

Under lång tid har frågan om en mer generell lösning av SALA diskuterats. Nu siktar vi på att detta blir en verklighet. ”Nya SALA” en kraftigt omarbetad version som även kommer kunna ersätta dagens version av SALA. En version som idag är i produktion på tre olika regioner (Stockholm, Västra Götaland och Dalarna)

Systemet kommer att erbjudas som en så kallad SaaS-lösning ”Software-as-a-Service”.

Vad det nya systemet kommer att heta är ännu inte fastställt, men i denna text kallar vi det för ”Nya SALA”.