SALA – kontroll av journalöppningar

SALA är ett lättanvänt system för kontroll av journalöppningar inom vården.

SALA, Systematisk Automatiserad Logganalys, är ett unikt digitalt verktyg som granskar journalöppningar och fångar de som utförts olovligen. Systemet är det enda i sitt slag på marknaden och används idag av Region Stockholm, Västra Götaland och Dalarna. SALA förenklar för användarna att följa patientdatalagen (PDL), som kräver att alla vårdenheter löpande ska granska minst 10% av sina journalöppningar. Visionen med detta krav är att varje anställd ska granskas minst en gång per år.

Verktyget ger bra vägledning för att säkerställa ett gott integritetsskydd för patienten. Det har även visat sig ha en preventiv effekt som ökar personalens medvetenhet i hur de arbetar i sina verksamhetssystem.

– Patientsäkerheten är A och O. SALA gör det enkelt att följa journalöppningar och säkerställa att de är utförda av giltiga skäl, säger Raghed Bitar, projektledare på Gisys för SALA. Raghed har tidigare arbetat inom vården i Region Stockholm och vet vad systemet kan betyda i verksamheten.

Vill du veta mer om SALA och hur Gisys arbetar för att underlätta regionernas arbete med patientsäkerheten, kontakta oss på info@gisys.se