Webbformulär

Sofie Bäck Berglund leder arbetet med tjänsten Webbformulär hos GISYS AB.

Gisys hjälper organisationer att effektivisera och säkra hanteringen av digital information genom att utveckla, förvalta och underhålla smarta digitala lösningar. 

Ett bra exempel är det webbaserade it-stödet Webbformulär som Gisys utvecklat och förvaltar tillsammans med Region Stockholm: 

  • Via tjänsten Webbformulär bokar vårdgivare kliniskt och medicinskt godkända formulär till patient – exempelvis inför ett kommande vårdbesök 
  • Resultaten används till stöd för planering, behandling och uppföljning 
  • Patienten når formuläret via 1177 och kan fylla i sina svar i lugn och ro på distans via mobil eller dator 
  • Svaren ger behandlare och patient möjlighet att fokusera på det som är viktigt i det kommande patientmötet 
  • Behandlaren väljer om resultaten automatiskt ska sparas till patientens journal i vårdinformationssystemet 
  • Genererat vårddata återanvänds enkelt i forskningssyfte 

Webbformulär är en av de mest använda tjänsterna inom 1177 och omkring 200 olika formulär används idag i alla typer av vårdverksamhet. 

Se kort film där ett par vårdgivare från Region Stockholm beskriver hur de använder och har nytta av tjänsten Webbformulär i sitt dagliga arbete