Webbformulär

Webbformulär med Region Stockholm

Webbformulär digitaliserar sjukvården.

Klicka in på filmen för att få veta lite mer kring de Webbformulär som vi på Gisys har utvecklat för Region Stockholm, som en del av digitaliseringen av sjukvården.

Lite kort fakta om systemets status idag:

  • 57 st vårdgivare använder systemet idag
  • 50 000 st formulär fylls i varje månad
  • Över 100 st kvalitetssäkrade formulär finns i systemet och är i produktion
  • Anslutet till TakeCare idag – under 2020 också tillgängligt via de nationella tjänstekontrakten. Ger möjlighet för flertalet vårdinformationsystem att ansluta sig till systemet.
  • OBS! Webbformulär är ett fristående system – ej bundet till endast journalsystemet TakeCare

Under 2020 lanseras:

  • Formulärsdesigner – en enkel och snabb möjlighet för vårdgivare att själva bygga formulär
  • Tillgänglighetsanpassad enligt den internationella standarden, WCAG 2.1, nivå AA
  • CE-märkning
  • Notifieringar för patient och vårdgivare
  • Ombudsmannafunktion

Webbformulär gör det möjligt för patienten att fylla i information i lugn och ro, när man vill och var man vill. Idag finns ett 80-tal färdiga formulär att använda sig av. Det kan röra sig om hälsodeklarationer, levnadsvanor eller mer avancerade instrument.

Webbformuläret är självklart patientsäkert och integrerat i vårdinformationssystem samt 1177.

Vill du veta mer om hur ni skulle kunna använda er av webbformulär i er verksamhet och bli en del av digitaliseringen av vården?

Ta kontakt med robert.olsson@gisys.se