Tjänster - Gisys

Vi hjälper dig

Våra konsulter utvecklar och skräddarsyr användarvänliga lösningar från grunden. Vid behov integreras lösningarna med kundens övriga verksamhetssystem för att skapa effektiva informationsflöden som verkligen ger kundnytta.

Webbapp­likationer

Gisys professionella utvecklare jobbar med den senaste .NET-teknologin och har stor kunskap och erfarenhet av att skräddarsy en mängd olika typer av webbapplikationer.

Webbformulär

Mobila Lösningar

Med dagens höga krav på effektivitet och kostnadskontroll behövs smarta stöd för att kunna effektivisera arbetet och administrationen inom många olika företag och organisationer.

System­integrationer

I dagens komplexa IT-värld, med de stora mängder system som används dagligen, finns stora behov av att system kan kommunicera med varandra, för att uppnå effektivitet och en sömlös upplevelse.

Cloudlösningar

Molntjänster ger dig möjlighet att hantera program, datalagring, kapacitet och processorkraft på en extern resurs. Trenden pekar mot att det kommer att vara en central framgångsfaktor för organisationer framöver.

Verksamhets­konsulter

Våra verksamhetskonsulter har tack vare sin vårdbakgrund och förståelse för processer i vården en unik kompetens och kan därigenom bidra med både projektledning, förändringsledning och förvaltningsledning.