Webbapplikationer

Gisys professionella utvecklare jobbar med den senaste .NET-teknologin och har stor kunskap och erfarenhet av att skräddarsy en mängd olika typer av webbapplikationer.

vad vi gör

Lösningar som vi har utvecklat är exempelvis automatiserad logganalys av journalöppningar i vårdinformationssystem, diarieföringssystem, webbformulär för patienter och vårdgivare samt en aktivitetsportal för fackförbundsmedlemmar.

Genom att utnyttja rätt teknik och agila utvecklingsmetoder levererar vi komplexa projekt på kort tid, utan att ge avkall på kvaliteten. Vi tror på närhet till våra kunder och korta ledtider i utvecklingsprocessen.

Våra webbapplikationer är användarvänliga, säkra och effektiva. Faktum är att hos ett flertal av våra kunder har vi effektiviserat deras arbete så att administrationstiden har halverats.

Dessutom använder vi oss gärna av nya tekniker och utvecklar rika webbklienter med bland annat HTML5 och AngularJS.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information på telefon 08-564 200 50 eller maila oss på info@gisys.se
oscar-nord-MuJHwDHbXUk-unsplash