Webbapplikationer

Vill du utveckla en smart, effektiv och funktionell webbapplikation? Hos oss på Gisys får du hjälp av professionella webbutvecklare som arbetar med den senaste .NET-teknologin. Genom rätt teknik och agila utvecklingsmetoder levererar vi komplexa webbapplikationer på kort tid, utan att ge avkall på kvalitén. Vi tror på närhet till våra kunder och korta ledtider i utvecklingsprocessen.

Webbapplikationer
Skräddarsyr
.Net-teknologi
Stor kunskap

Flexibilitet

Allt arbete sker i dialog med kund och vi anpassar oss snabbt efter era önskemål.

Leveranssäkerhet

Vi arbetar ständigt i processer med uppsatta mål och mot deadlines.

Engagemang

Våra medarbetare brinner för sitt arbete och är alltid engagerade för kundens bästa.

Gisys - Vad gör vi?

Vi hjälper dig med din webbapplikation

Med stor kunskap och lång erfarenhet skräddarsyr vi mängder av olika webbapplikationer för olika typer av verksamheter. Med vår kompetens till hands garanterar vi att din webbapplikation är både säker, effektiv och användarvänlig. Faktum är att vi hos ett flertal av våra kunder har effektiviserat deras arbete till den grad  att administrationstiden har halverats.

Dessutom använder vi oss gärna av nya tekniker och utvecklar rika webbklienter med bland annat HTML5 och Angular.

Exempel på lösningar som vi har utvecklat är automatiserade journalöppningar i vårdinformationssystem, diarieföringssystem, webbformulär för patienter och vårdgivare samt en aktivitetsportal för fackförbundsmedlemmar.

Ta hjälp av oss för att bygga en dynamisk webbapplikation som är anpassad efter ditt behov och din specifika målgrupp. Din webbutvecklare från Gisys hjälper dig hela vägen - allt ifrån ritstadiet till färdig lösning.

Våra tjänster

Våra konsulter utvecklar och skräddarsyr användarvänliga lösningar från grunden. Vid behov integreras lösningarna med kundens övriga verksamhetssystem för att skapa effektiva informationsflöden som verkligen ger kundnytta.

Nedan ser du våra uppdrag

Våra konsulter utvecklar och skräddarsyr användarvänliga lösningar från grunden. Vid behov integreras lösningarna med kundens övriga verksamhetsystem för att skapa effektiva informationsflöden som verkligen ger kundnytta.