Webbapplikationer

Gisys professionella utvecklare jobbar med den senaste .NET-teknologin och har stor kunskap och erfarenhet av att skräddarsy en mängd olika typer av webbapplikationer.

Skräddarsyr
.Net-teknologi
Stor kunskap

Flexibilitet

Allt arbete sker i dialog med kund och vi anpassar oss snabbt efter era önskemål.

Leveranssäkerhet

Vi arbetar ständigt i processer med uppsatta mål och mot deadlines.

Engagemang

Våra medarbetare brinner för sitt arbete och är alltid engagerade för kundens bästa.

Vad gör vi?

Lösningar som vi har utvecklat är exempelvis automatiserad logganalys av journalöppningar i vårdinformationssystem, diarieföringssystem, webbformulär för patienter och vårdgivare samt en aktivitetsportal för fackförbundsmedlemmar.

Genom att utnyttja rätt teknik och agila utvecklingsmetoder levererar vi komplexa projekt på kort tid, utan att ge avkall på kvaliteten. Vi tror på närhet till våra kunder och korta ledtider i utvecklingsprocessen.

Våra webbapplikationer är användarvänliga, säkra och effektiva. Faktum är att hos ett flertal av våra kunder har vi effektiviserat deras arbete så att administrationstiden har halverats.

Dessutom använder vi oss gärna av nya tekniker och utvecklar rika webbklienter med bland annat HTML5 och AngularJS.

Våra tjänster

Våra konsulter utvecklar och skräddarsyr användarvänliga lösningar från grunden. Vid behov integreras lösningarna med kundens övriga verksamhetssystem för att skapa effektiva informationsflöden som verkligen ger kundnytta.

Nedan ser du våra uppdrag

Våra konsulter utvecklar och skräddarsyr användarvänliga lösningar från grunden. Vid behov integreras lösningarna med kundens övriga verksamhetsystem för att skapa effektiva informationsflöden som verkligen ger kundnytta.