Verksamhets-konsultation

Våra verksamhetskonsulter har tack vare sin vårdbakgrund och förståelse för processer i vården en unik kompetens och kan därigenom bidra med både projektledning, förändringsledning och förvaltningsledning.

Projektledning
Förändringsledning
Förvaltningsledning

Flexibilitet

Allt arbete sker i dialog med kund och vi anpassar oss snabbt efter era önskemål.

Leveranssäkerhet

Vi arbetar ständigt i processer med uppsatta mål och mot deadlines.

Engagemang

Våra medarbetare brinner för sitt arbete och är alltid engagerade för kundens bästa.

Gisys - Vad gör en verksamhetskonsult

Vad gör vi?

Vi som arbetar som verksamhetskonsulter på Gisys har alla en fot från/i vården. Vi förstår vårdprocesserna och tar dem med oss när vi arbetar med verksamhetsnära projekt- och förändringsledning. Vi har alla kompetens inom lokal och central konfiguration av flera olika vårdinformationssystem. Vi vet att genom att använda systemen på ett smart sätt kan vi tillsammans skapa bättre förutsättningar för både patienter och vårdpersonal.

 

Vi tänker utanför boxen och försöker alltid fånga upp idéer och förslag från verksamheten när det är dags att lägga ett nytt pussel. Tillsammans med verksamheten analyserar vi befintliga arbetsprocesser och anpassar dem med hjälp av digitaliseringens fördelar, men bara om det ger verklig nytta. Det gäller att hitta rätt pusselbit till rätt plats. Genom det kan vi förbättra och förenkla arbetsprocesserna så att det blir enklare i vården.

 

I komplexa organisationer är det viktigt att vara ödmjuk och respektfull. Det finns ofta flera lösningar som är möjliga och då gäller det att välja rätt lösning samt att få alla med på tåget. Vårt mål är att skapa delaktighet och vi tror på långvariga och uppriktiga kundrelationer.

Våra tjänster

Våra konsulter utvecklar och skräddarsyr användarvänliga lösningar från grunden. Vid behov integreras lösningarna med kundens övriga verksamhetssystem för att skapa effektiva informationsflöden som verkligen ger kundnytta.

Nedan ser du våra uppdrag

Våra konsulter utvecklar och skräddarsyr användarvänliga lösningar från grunden. Vid behov integreras lösningarna med kundens övriga verksamhetsystem för att skapa effektiva informationsflöden som verkligen ger kundnytta.