Glad midsommar

Gisys support fungerar som vanligt under hela sommaren

Gisys önskar en trevlig sommar med möjlighet till avkoppling och återhämtning.

Vår support fungerar som vanligt under hela sommaren. Efter sommarledigheterna ser vi fram emot en spännande höst med nya smarta digitala lösningar att väva tillsammans med kunder, samarbetspartners och medarbetare.

Ny funktion i it-stödet Webbformulär

Vårdpersonal i Region Stockholm blir nu notifierade i vårdinformationssystemet TakeCare när en patient genomfört ett formulär.

Den nya funktionaliteten innebär att vårdpersonal blir notifierade i vårdinformationssystemet TakeCare när ett formulär genomförts. När formulärets resultat granskas i Webbformulär och en journalanteckning autogenererats kan anteckningen sparas, och även signeras, till TakeCare.

Webbformulär är en av de mest använda tjänsterna inom 1177 och omkring 200 olika formulär används idag i alla typer av vårdverksamhet.

Se kort film där ett par vårdgivare från Region Stockholm beskriver hur de använder och har nytta av tjänsten Webbformulär i sitt dagliga arbete.

Mer information om it-stödet Webbformulär hos Region Stockholm

Gisys hjälper organisationer att effektivisera och säkra hanteringen av digital information genom att utveckla, förvalta och underhålla smarta digitala lösningar. Ett bra exempel är just det webbaserade it-stödet Webbformulär som Gisys utvecklat och förvaltar tillsammans med Region Stockholm.

#Gisys #Webbformulär #Hälso-OchSjukvård #Digitalisering #GodOchNäraVård #DigitalaTjänster #Verksamhetsutveckling #Implementering #RegionStockholm #vårdinformationssystem #TakeCare

Tillfälligt konsultstöd

Cathrine Cedergren är en av Gisys konsulter med unik kompetens och kunskap om vårdens it-stöd och processer.

Gisys hjälper organisationer att effektivisera och säkra hanteringen av digital information genom att utveckla, förvalta och underhålla smarta digitala lösningar.

Behöver ni stöd att driva ett it-projekt eller har ni exempelvis behov av en förvaltningsledare erbjuder Gisys tillfälligt konsultstöd i form av erfarna it- verksamhets- och managementkonsulter. Konsulterna har unik kompetens och kunskap om vårdens it-stöd och processer tack vare sin vårdbakgrund och kan bland annat bidra med projektledning, projektkommunikation, förändringsledning, förvaltningsledning och implementering.

#Gisys #HälsoOchSjukvård #Digitalisering #informationssäkerhet #DigitalaTjänster #Administration #Projektledning #Förvaltningsledning #Förändringsledning #Projektkommunikation #Verksamhetsutveckling #Implementering #Vårdinformationssystem