Gisys vårkonferens gav mersmak

AI, varumärkesplattform och matlagning stod på agendan när Gisys vårkonferens gick av stapeln.

AI, varumärkesplattform och matlagning stod på agendan när Gisys vårkonferens gick av stapeln.
Stefan Palm från IBM gästade oss och inledde eftermiddagen med en föreläsning om hur vi bäst nyttjar möjligheterna med AI.
Då Gisys för närvarande arbetar med att förtydliga sitt varumärke och de tjänster vi erbjuder marknaden tog Cathrine Cedergren vid efter Stefan och föreläste om Gisys nya varumärkesplattform.
Kvällen avslutades med matlagning och trerätters på Cajsa Warg. Fantastiskt teamwork av alla Gisys-kollegor och supergott dessutom!

#Gisys #Vårkonferens #AI #Varumärkesplattform #teambuilding #HälsoOchSjukvård #Digitalisering #informationssäkerhet #DigitalaTjänster #Webbformulär #SALA #NyaSALA #WebbaseradeAdministrativaStödsystem

Gisys förenklar hanteringen i administrativa stödsystem

Madeleine Ingemarsson, systemutvecklare, är en av de som arbetar med de webbaserade administrativa stödsystemen som Gisys utvecklat och förvaltar åt Region Stockholm.

Gisys hjälper organisationer att effektivisera och säkra hanteringen av digital information genom att utveckla, förvalta och underhålla smarta digitala lösningar.
Ett bra exempel är de webbaserade administrativa stödsystem som Gisys utvecklat och förvaltar åt Region Stockholm. Dessa hämtar in information från en rad andra system vilken samordnas och grupperas på ett smart sätt för att exempelvis förenkla hanteringen av behörigheter och debiteringar. Avsevärda summor sparas dessutom in vad gäller licenskostnader då utvecklat gränssnitt möjliggör att på granulär nivå styra vem som behöver och ska ha specifika användarlicenser för olika programvaror.

Skicka oss ett mejl till info@gisys.se om du vill du veta mer om hur ni i er organisation kan samordna och förenkla hanteringen i era administrativa system och/eller spara in avsevärda summor för användarlicenser.

#Gisys #regionstockholm #HälsoOchSjukvård #Digitalisering #informationssäkerhet #DigitalaTjänster #Administration #WebbaseradeAdministrativaStödsystem #licenskostnader #användarlicenser

Listningstjänst

Håkan Rahm, CTO och senior systemutvecklare är en av de som förvaltar den digitala tjänsten ListOn för Region Gotland

Gisys hjälper organisationer att effektivisera och säkra hanteringen av digital information genom att utveckla, förvalta och underhålla smarta digitala lösningar.
Ett bra exempel är tjänsten ListOn som används av vårdgivare för att registrera och lista vårdtillhörighet för personer som aktivt valt husläkare, BVC-mottagning, primär hörselrehabilitering, basal hemsjukvård eller särskilt boende. Gisys förvaltar Region Gotlands ListOn-tjänst och i samband med att regionen ville låta invånare göra sina listningsval via 1177 anslöts tjänsten till den nationella tjänstedomänen version 2.0 för listning – vilket ger möjlighet till utökad funktionalitet som:

• förbättrat stöd för andra godtyckliga listningstyper
• stöd för utomlänslistning
• stöd för fast läkarkontakt
• med fler funktionaliteter

Region Gotland är därmed en av de första regionerna i Sverige att ansluta till den nationella tjänstedomänen version 2.0 för listning.

Vill du veta mer, skicka ett mejl till info@gisys.se så kontaktar vi dig.

It-stödet Sala och Nya Sala

Martin Karlsson är en av utvecklarna på Gisys AB som arbetar med it-stödet SALA och "Nya SALA"

Gisys hjälper organisationer att effektivisera och säkra hanteringen av digital information genom att utveckla, förvalta och underhålla smarta digitala lösningar.

Ett bra exempel är det webbaserade it-stödet SALA – Systematisk Automatiserad Logganalys som Gisys utvecklat och förvaltar tillsammans med Region Stockholm, Region Dalarna och Västra Götalandsregionen.

It-stödet hjälper sedan många år regionerna att uppfylla Patientdatalagens krav om att vårdgivare ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt patientuppgifter.

För närvarande pågår ett arbete för att ta fram nästa generation av it-stödet SALA ”Nya SALA” som kan analysera åtkomstloggar från valfritt källsystem/vårdinformationssystem.

Vill du veta mer, skicka ett mejl till info@gisys.se så kontaktar vi dig.

Webbformulär

Sofie Bäck Berglund leder arbetet med tjänsten Webbformulär hos GISYS AB.

Gisys hjälper organisationer att effektivisera och säkra hanteringen av digital information genom att utveckla, förvalta och underhålla smarta digitala lösningar. 

Ett bra exempel är det webbaserade it-stödet Webbformulär som Gisys utvecklat och förvaltar tillsammans med Region Stockholm: 

  • Via tjänsten Webbformulär bokar vårdgivare kliniskt och medicinskt godkända formulär till patient – exempelvis inför ett kommande vårdbesök 
  • Resultaten används till stöd för planering, behandling och uppföljning 
  • Patienten når formuläret via 1177 och kan fylla i sina svar i lugn och ro på distans via mobil eller dator 
  • Svaren ger behandlare och patient möjlighet att fokusera på det som är viktigt i det kommande patientmötet 
  • Behandlaren väljer om resultaten automatiskt ska sparas till patientens journal i vårdinformationssystemet 
  • Genererat vårddata återanvänds enkelt i forskningssyfte 

Webbformulär är en av de mest använda tjänsterna inom 1177 och omkring 200 olika formulär används idag i alla typer av vårdverksamhet. 

Se kort film där ett par vårdgivare från Region Stockholm beskriver hur de använder och har nytta av tjänsten Webbformulär i sitt dagliga arbete

Bästa svarsfrekvens 2023

Alla uppskattar att få svar

För andra året i rad så vinner vi titeln ”Bästa svarsfrekvens på Brainville 2023”.

”Wow, kul! Tusen tack för denna utmärkelse 😊
Vi på GISYS vill tacka alla konsulter, kunder, samarbetspartners och medarbetare för ett fantastiskt 2023.
Tillsammans blir vi starkare!

Tusen Tack!”

Den här utmärkelsen baseras på statistik från upp emot 40.000 uppdrag och än fler ansökningar under 2023.

Se hela inlägget på LinkdIn här

Företagspresentation

Lär dig mer om Gisys via vår animerade företagspresentation.

Presentation av Frida och Viktor

Utvecklar ett nytt internt HR system

Gisys har under flera år tagit emot så kallade LIA-praktikanter. LIA, Lärande i arbete, innebär att studerande får utveckla sina kunskaper i en verklig miljö innan de tar klivet ut i arbetslivet.

För närvarande har Frida och Viktor sin LIA-praktik hos oss. Frida studerar frontendtutveckling medan Viktor studerar till programutvecklare .NET. Båda är inne på sin sista termin och på Gisys arbetar de med att utveckla det interna HR-systemet. Vi frågade dem vad de tycker om sin praktikplats.

Frida: Bra kollegor. Jag ges verkligen möjligheten att utvecklas, inga frågor är för dumma. Gisys är ett bra ställe att ha sin LIA på, då man får delta i verkliga projekt och kan vara med och påverka.

Viktor: Jag trivs verkligen på Gisys. Atmosfären på företaget är lugn och trevlig. Jag får verkligen möjligheten att lära mig och utvecklas.

Varmt välkomna till oss på Gisys Frida och Viktor!

#gisys #IT #LIA #systemutvecklare #digitalisering

God Jul & Gott Nytt År

<3

Ett varmt tack till alla medarbetare, kunder och samarbetspartners för året som gått. Önskar alla en god jul och ett gott nytt år med tid för återhämtning. Vi ser fram emot ett spännande 2024 med lite nyheter att presentera…
Under julen 2023 stödjer vi kampen mot barncancer och fortsätter vårt årliga åtagande som barnsupporter även under 2024.

Hälsovecka

Gisys Hälsovecka 2023

Under vecka 48 anordnar vi en Hälsovecka.
Under veckan kommer vi att ha olika typer av aktiviteter såsom massage, yoga, pingisturnering, mindfulness etc. detta för att ge medarbetarna möjligheten till bland annat fokusera på sitt välmående men att också kunna stärka teamkänslan.

Vi anordnar även en gemensam hälsosam lunch, smoothies och lite annat smått och gott.

Vi hoppas denna hälsovecka skapar en positiv atmosfär men även att det kanske ger verktyg och kunskap att kunna hantera stress.

Följ oss gärna på våra sociala medier under veckan!

Facebook
Instagram