Webbformulär gör skillnad

Gisys tycker det är kul att våra kunder använder verktygen som vi tar fram.

På Karolinska visas det tydligt att Webbformulär gör skillnad. Där arbetar man med att förbättra vården för patienterna efter behandling eller operation. Läs mer här:

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) (karolinska.se)

 

UNHCR

FN:s flyktingorgan

Gisys har valt att stödja UNHCR i deras akuta arbete med att hjälpa människor som flyr kriget i Ukraina.

 

Barnsupporter 2022

Barn och cancer hör inte ihop!

Barn och cancer hör inte ihop!
Därför har Gisys AB valt att fortsätta stötta Barncancerfonden genom att vara Barnsupporter 2022!
Vi är stolta att få vara med och bidra till Barncancerfondens arbete och tillsammans håller vi cancer borta från barn❤️!
God Jul och Gott Nytt År!​
Önskar personalen på Gisys AB🎅

 

”Känns bra att kunna bidra!”

Erik Fahlén trivs med att Gisys arbetar med många uppdrag inom e-hälsa och sjukvård, vilket känns betydelsefullt.

Erik Fahlén började på Gisys i september. Han arbetar med webbsystem för att utveckla plattformarna för bland annat telefoni och kundregister. Just nu arbetar han med system för hantering av telefonabonnemang inom Region Stockholm. Telefonabonnemangssystemet byggs flexibelt så den kan användas till olika ändamål.
– Jag tycker om att arbeta med sådant som är viktigt. Gisys arbetar med många uppdrag inom e-hälsa och sjukvård. Jag har stor respekt för sjukvården. Sjukvården är betydelsefull för hela samhället och det känns bra att kunna bidra. Jag har även tidigare viss erfarenhet av arbete inom vården och därför var det lätt att välja Gisys.
Att arbeta som konsult är intressant, säger Erik. Det finns många olika system och plattformar inom Region Stockholm:
– Många komponenter måste samverka och det kan vara en utmaning. Det är också stimulerande att ha kontakt med kunderna som ska använda de stöd vi tar fram.
Om du vill vet mer om hur Gisys arbetar för att ge vårdgivarna systemstöd och utveckla e-hälsa – mejla oss på info@gisys.se

Ramavtal med Sundsvall, Timrå och Ånge kommun

Gisys har tilldelats RAM-avtal i flera upphandlingar för konsultstöd inom digitalisering.

Gisys är mycket glada över att ha fått tilldelning i denna gemensamma ramavtalsupphandling för konsultstöd inom digitalisering.

Ramavtalet syftar till att stärka kommunernas förnyelseförmåga inom följande kompetensområden:

 • Verksamhetsutvecklare
 • Förändringsstöd
 • Projekt- och uppdragsledning
 • Informationssäkerhet, dataskydd, it-juridik och cybersäkerhet
 • Teknisk utveckling och arkitektur
 • Agilt utvecklingsstöd
 • Tjänstedesign
 • Enterprise- och verksamhetsarkitektur
 • Systemförvaltning

Ovanstående kompetensområden har alla en sak gemensamt och det är ett stort fokus på utveckling och förnyelse med stöd av digitalisering.

Inom samtliga delar av avtalet finns ett stort fokus på innovationsfrämjande processer och digitalisering.

Har du kompetens inom dessa områden skicka ett mejl till: anbudsgruppen1@gisys.se

ramavtal

Ramavtal med CSN

Gisys har fått förtroendet att leverera IT-konsulter till CSN.

Vi kan glatt meddela att Gisys tilldelats ramavtal med CSN!

 

Gisys är en av flera leverantörer som fått förtroende som ramavtalsleverantör i CSNs upphandling av IT-konsulter. Ett ramavtal är ett avtal som fastställer villkoren för kontrakt med myndigheter som senare ska tilldelas under en viss tidsperiod. Tidigare i år kunde vi även meddela att vi tecknat ramavtal med Försäkringskassan. Mer om det kan ni läsa här.

Vi känner oss väldigt glada och stolta att få teckna ramavtal med CSN. Gisys kommer att leverera IT-konsulter och har fullt förtroende för att våra anställda kommer göra ett strålande arbete. I sin helhet omfattar avtalet konsulter med kompetenser inom Projektledning, Arkitektur, Systemutveckling samt även Systemförvaltning. Det gäller i två år med start 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022 med möjlighet till två förlängningsperioder.

”Gisys är glada att ha tecknat ramavtal med CSN! Vi ser fram emot ett gott samarbete och vi kommer att leverera professionella och kunniga konsulter inom respektive område.” Säger Gisys VD Robert Olsson

Vi känner oss stolta att fler myndigheter investerar förtroende i oss. Tidigare har vi arbetat tillsammans med Försäkringskassan, Region Stockholm samt Karolinska Universitetssjukhus.

För mer information eller frågor så kontakta oss eller vår VD Robert direkt:

Robert Olsson, VD Gisys AB
070-521 56 16
Robert.olsson@gisys.se

Håkan Rahm

Håkan Rahm ny ägare

Vi är både stolta och glada att Håkan Rahm numera är delägare i Gisys AB.

Vi är både stolta och glada att få informera att vår kära CTO Håkan Rahm numera är ägare i Gisys AB! Håkan har jobbat i bolaget i över 20 år och bidrar med otroligt mycket kunskap och trygghet för våra anställda. Vi ser fram emot att få se bolaget växa tillsammans med Håkan och vart framtiden kommer att ta oss! Här kommer tre snabba frågor med Håkan:

 • Hur känns det att vara ägare i Gisys? 

Det känns bra att nu få vara delaktig och kunna påverka bolagets utveckling sett från ett ägarperspektiv.

 • Vad ser du i framtiden för Gisys?

Trots rådande läge med pågående pandemi så ser jag positivt på Gisys utveckling på lite längre sikt. Vi är ett bra team med många medarbetare som är mycket kompetenta inom sina områden. Det finns också en anda och kultur i Gisys som jag tror kan leda till en bra utveckling av företaget framöver.

 • Beskriv personalen hos Gisys med tre ord

BÄSTA TEAMET EVER

Det är mycket glädjande att Håkan Rahm blivit ägare i bolaget. Håkan har bidragit till att bolaget överlevt sedan mitten av nittiotalet och jag är säker på att han kommer bidra till att bolaget når nya höjder framöver” säger Gisys VD Robert Olsson

Har ni några frågor angående vårt nya ägarskap eller några generella frågor? Kontakta oss här.

covid-19

COVID-19

En uppdatering från oss.

En uppdatering angående covid-19

Vi tänkte ge en liten uppdatering angående covid-19! Vi hoppas att alla där ute mår bra och är trygga! För oss är det viktigt att vi tar vårt ansvar och gör allt som vi kan göra för att bidra👐🏻

Gisys personal arbetar nu hemifrån och vi jobbar med tydlig digital kommunikation för att fortfarande leverera till våra kunder. Självklart så följer vi folkhälsomyndighetens rekommendationer och har anpassat vårt arbetsflöde till dessa. Under kriser som denna så visas verkligen digitaliseringens fördelar då de digitala lösningarna gör så att vi fortfarande arbetar med samma tempo som innan krisen. Vi håller kontakten sinsemellan samt med våra kunder & partners genom Zoom, Google Hangouts och Teams. Utöver det finns vår support alltid öppen för våra befintliga kunder, så tveka inte att kontakta oss ifall det är något ni undrar över.

Den här pandemin påverkar oss alla på olika sätt men vi på Gisys står starka. Vi har självklart fått anpassa vår arbetsprocess men arbetar nu hårdare och effektivare för att garantera en hög kundservice. Till sist vill vi passa på att ge en extra omtanke till all vårdpersonal där ute som jobbar och kämpar på! Ni är grymma och vi tänker på er!

Formulär

Formulär – en digitaliseringen av vården

Vi hjälper vården med en smidigare och effektivare patienthantering med hjälp av våra formulär.

Hej vårdpersonal, effektivisera din patienthantering genom våra formulär!

 

Är du intresserad av att effektivisera och få mer tid med dina patienter? Vi hjälper er med digitaliseringen och tar er ett steg närmare en smidigare och effektivare patienthantering med hjälp av våra formulär.

Idag använder 60 vårdgivare webbformulär för att underlätta och effektivisera vårdprocessen. Våra webbformulär är ett kvalitetssäkrat och fristående verktyg som möjliggör för vårdpersonal att dokumentera och journalföra genom hela patientens vårdprocess. Webbformulären finns i 11 olika språk och det går att välja mellan 100 olika typer. Allt från hälsodeklaration till behandlarformulär som till exempel MADRS-S.

År 2020 kommer vi även att erbjuda er att bygga era egna formulär genom vårat verktyget. Med hjälp av webbformulär kan patienten enkelt logga in genom 1177 och få tillgång till era webbformulär samt se resultat för genomförda formulär. Webbformulär ägs av Region Stockholm och är framtaget av våra systemutvecklare, testledare och projektledare på Gisys AB. Bli en av de många aktiva vårdgivare som använder webbformulär och bli en del av digitaliseringen inom vården!

Ifall du har några frågor eller vill ha ytterligare information så kontakta oss eller vår erfarna projektledare som varit en del av det här projektet Hanna:
Hanna Arver Ångman
Projektledare
hanna.arver-angman@gisys.se 

Försäkringskassan

Försäkringskassan – nytt ramavtal

Gisys har tecknat avtal som omfattar flera konsultroller inom IT-produktion och IT-infrastruktur till Försäkringskassan.

Vi är glada och stolta över att kunna meddela att vi har skrivit ett ramavtal med försäkringskassan! Avtalet gäller i tre år och omfattar ett flertal olika konsultroller inom IT-produktion och IT-infrastruktur till Försäkringskassan. Gisys VD, Robert Olsson tackar för förtroendet:

Vi ser fram emot ett gott samarbete och lovar att leverera konsulter som är personliga, flexibla och med en hög leveranssäkerhet till Försäkringskassan” – Säger Robert

I komplexa organisationer är det viktigt att vara ödmjuk och respektfull. Det finns ofta flera lösningar som är möjliga och då gäller det att välja rätt lösning samt att få med alla på tåget. Vårt mål är att skapa delaktighet och vi tror på långvariga och uppriktiga kundrelationer. Ramavtalet innefattar konsultstöd inom ett flertal olika områden som exempelvis Infrastruktur, Plattform, Applikation samt Verksamhetsutvecklings- och teknisk projektledarkompetens inom IT-produktion och IT Infrastruktur. Avtalet gäller från att det undertecknats och till och med 2023-01-31. Försäkringskassan har därefter ensidig rätt att förlänga avtalet en gång, där förlängningen avser 12 månader.

Avtalsspärr gäller till och med den 21 januari 2020, därefter kan avtal tecknas.

För mer information eller ifall ni har några frågor så kontakta oss här, eller Robert direkt:
Robert Olsson, VD Gisys AB
robert.olsson@gisys.se
070-521 56 16