CSN

Ramavtal "IT-konsulter"

Vi på Gisys är väldigt glada över att Centrala studiestödsnämnden (CSN) väljer att förlänga ramavtalet ”IT-konsulter” med oss.
Det innebär att avtalet nu är giltigt till och med 31 december 2024.