Att få ihop båda världarna

"Efter 15 år inom vården och 20 år inom IT-branschen arbetar jag för att få ihop båda världarna." Helene Rosenvinge, Verksamhetskonsult

Helene Rosenvinge, verksamhetskonsult.

Att få systemdatastrukturen att fungera med den praktiska verkligheten inom vården är något Helene arbetar med varje dag:

Jag har arbetat halva mitt yrkesliv som sjuksköterska och andra halvan inom IT-branschen och jag ser att de båda områdena kämpar med att förstå varandra. Det krävs en djup förståelse både kring hur vården är organiserad och systemdatastruktur för att få de olika världarna att fungera tillsammans. Det gäller på alla nivåer. Vi vet att detta är ett problem idag – men det är inget vi gärna pratar om.

En korrekt systemdatastruktur är en förutsättning för interoperabilitet och åtkomst till nationella tjänster. Kunskapen och förståelsen behöver höjas på båda sidor. Det gäller att få ihop alla bitar.

Om du vill vet mer om hur vi på Gisys stöttar hälso- och sjukvården för att få ihop systemdatastrukturen utifrån vårdgivarnas behov – Kontakta oss på info@gisys.se