Swedish Medtechs Summit 2021

Sveriges branschorganisation för medicinteknik.

Gisys deltar på Swedish Medtechs Summit 2021.

Många intressanta föreläsningar, bl a om egenmonitoreringstjänster hos Region Östergötland.