Gisys förenklar hanteringen i administrativa stödsystem

Madeleine Ingemarsson, systemutvecklare, är en av de som arbetar med de webbaserade administrativa stödsystemen som Gisys utvecklat och förvaltar åt Region Stockholm.

Gisys hjälper organisationer att effektivisera och säkra hanteringen av digital information genom att utveckla, förvalta och underhålla smarta digitala lösningar.
Ett bra exempel är de webbaserade administrativa stödsystem som Gisys utvecklat och förvaltar åt Region Stockholm. Dessa hämtar in information från en rad andra system vilken samordnas och grupperas på ett smart sätt för att exempelvis förenkla hanteringen av behörigheter och debiteringar. Avsevärda summor sparas dessutom in vad gäller licenskostnader då utvecklat gränssnitt möjliggör att på granulär nivå styra vem som behöver och ska ha specifika användarlicenser för olika programvaror.

Skicka oss ett mejl till info@gisys.se om du vill du veta mer om hur ni i er organisation kan samordna och förenkla hanteringen i era administrativa system och/eller spara in avsevärda summor för användarlicenser.

#Gisys #regionstockholm #HälsoOchSjukvård #Digitalisering #informationssäkerhet #DigitalaTjänster #Administration #WebbaseradeAdministrativaStödsystem #licenskostnader #användarlicenser