Ramavtal med Sundsvall, Timrå och Ånge kommun

Gisys har tilldelats RAM-avtal i flera upphandlingar för konsultstöd inom digitalisering.

Gisys är mycket glada över att ha fått tilldelning i denna gemensamma ramavtalsupphandling för konsultstöd inom digitalisering.

Ramavtalet syftar till att stärka kommunernas förnyelseförmåga inom följande kompetensområden:

  • Verksamhetsutvecklare
  • Förändringsstöd
  • Projekt- och uppdragsledning
  • Informationssäkerhet, dataskydd, it-juridik och cybersäkerhet
  • Teknisk utveckling och arkitektur
  • Agilt utvecklingsstöd
  • Tjänstedesign
  • Enterprise- och verksamhetsarkitektur
  • Systemförvaltning

Ovanstående kompetensområden har alla en sak gemensamt och det är ett stort fokus på utveckling och förnyelse med stöd av digitalisering.

Inom samtliga delar av avtalet finns ett stort fokus på innovationsfrämjande processer och digitalisering.

Har du kompetens inom dessa områden skicka ett mejl till: anbudsgruppen1@gisys.se