ramavtal

Ramavtal med CSN

Gisys har fått förtroendet att leverera IT-konsulter till CSN.

Vi kan glatt meddela att Gisys tilldelats ramavtal med CSN!

 

Gisys är en av flera leverantörer som fått förtroende som ramavtalsleverantör i CSNs upphandling av IT-konsulter. Ett ramavtal är ett avtal som fastställer villkoren för kontrakt med myndigheter som senare ska tilldelas under en viss tidsperiod. Tidigare i år kunde vi även meddela att vi tecknat ramavtal med Försäkringskassan. Mer om det kan ni läsa här.

Vi känner oss väldigt glada och stolta att få teckna ramavtal med CSN. Gisys kommer att leverera IT-konsulter och har fullt förtroende för att våra anställda kommer göra ett strålande arbete. I sin helhet omfattar avtalet konsulter med kompetenser inom Projektledning, Arkitektur, Systemutveckling samt även Systemförvaltning. Det gäller i två år med start 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022 med möjlighet till två förlängningsperioder.

”Gisys är glada att ha tecknat ramavtal med CSN! Vi ser fram emot ett gott samarbete och vi kommer att leverera professionella och kunniga konsulter inom respektive område.” Säger Gisys VD Robert Olsson

Vi känner oss stolta att fler myndigheter investerar förtroende i oss. Tidigare har vi arbetat tillsammans med Försäkringskassan, Region Stockholm samt Karolinska Universitetssjukhus.

För mer information eller frågor så kontakta oss eller vår VD Robert direkt:

Robert Olsson, VD Gisys AB
070-521 56 16
Robert.olsson@gisys.se