Wemind

Wemind som ny kund

Gisys tackar för förtroendet och välkomnar Wemind som ny kund. WeMind är i dag Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrin.

WeMind driver 17 psykiatriska mottagningar runtom i landet och tar emot över 20.000 patienter årligen. I dag har de vuxit till en etablerad vårdgivare som får allt större förtroende från patienter, politiker och tjänstemän. De är en koncern som förutom öppenvårdspsykiatri även bedriver verksamhet inom digital psykiatri och ett HVB-hem. Med ett nära samarbete ska vi tillsammans med Wemind producera fem nya webbformulär för att digitalisera deras arbetsprocess:

  • IES-R – Impact of Event Scale –Revised
  • BSL – Borderline Symtomlista – Kortversion
  • DSHI-9R – Deliberate Self-Harm Inventory
  • RS-S Remissionsskalan vid Schizofreni
  • Klinikerskattning vid avslut

Vi ser fram emot ett nära och framgångsrikt samarbete. Dessa webbformulär gör det möjligt för patienter att fylla i informationen vården behöver precis när och var det passar dem själva. I dagens samhälle är det relevant för dig som vårdgivare att möta dina patienter i den digitala världen. Är ditt företag också intresserade av att ta fram ett webbformulär till era patienter eller kunder? Vi har framgångsrikt producerat webbformulär till Region Stockholm och har lång erfarenhet inom e-hälsa.  Kontakta oss så berättar våra professionella konsulter vad vi kan hjälpa just er med!