Håkan Rahm

Håkan Rahm ny ägare

Vi är både stolta och glada att Håkan Rahm numera är delägare i Gisys AB.

Vi är både stolta och glada att få informera att vår kära CTO Håkan Rahm numera är ägare i Gisys AB! Håkan har jobbat i bolaget i över 20 år och bidrar med otroligt mycket kunskap och trygghet för våra anställda. Vi ser fram emot att få se bolaget växa tillsammans med Håkan och vart framtiden kommer att ta oss! Här kommer tre snabba frågor med Håkan:

  • Hur känns det att vara ägare i Gisys? 

Det känns bra att nu få vara delaktig och kunna påverka bolagets utveckling sett från ett ägarperspektiv.

  • Vad ser du i framtiden för Gisys?

Trots rådande läge med pågående pandemi så ser jag positivt på Gisys utveckling på lite längre sikt. Vi är ett bra team med många medarbetare som är mycket kompetenta inom sina områden. Det finns också en anda och kultur i Gisys som jag tror kan leda till en bra utveckling av företaget framöver.

  • Beskriv personalen hos Gisys med tre ord

BÄSTA TEAMET EVER

Det är mycket glädjande att Håkan Rahm blivit ägare i bolaget. Håkan har bidragit till att bolaget överlevt sedan mitten av nittiotalet och jag är säker på att han kommer bidra till att bolaget når nya höjder framöver” säger Gisys VD Robert Olsson

Har ni några frågor angående vårt nya ägarskap eller några generella frågor? Kontakta oss här.