Information om Webbformulär

Region Stockholm använder webbformulär som stöd inom en rad olika områden, såsom psykiatriska besvär, hälsodeklaration, ätstörningar, patientnöjdhet och diabetes.