LIA – utveckla dina kunskaper i verklig miljö med lärande i arbete

Vad är LIA? Få tips inför ditt sökande av praktikplats, råd om vad du ska tänka på innan du tackar ja och allmän fakta om varför lärande i arbete är värdefullt.

Ska du gå ut på LIA? Då är du lyckligt lottad. Praktiken kan ge dig ett försprång rent kompetensmässigt men också konkurrensfördelar väl ute på arbetsmarknaden. Här kan du läsa mer om nyttorna med lärande i arbete och få värdefulla råd inför din praktikperiod. 

Vad är LIA?

Lärande i arbete, även förkortat LIA, är en praktisk kurs som den studerande utför på en arbetsplats med stöttning från en handledare. LIA förekommer oftast på yrkeshögskoleutbildningar där det är extra viktigt att läroplanen är starkt kopplad till näringslivet.

Eftersom LIA:n är en del i utbildningsplanen bedöms dina färdigheter, kunskaper och kompetenser efter kursmålen. 

Varför är lärande i arbete värdefullt?

När du får utveckla dina kunskaper i en verklig miljö får du en djupare förståelse för arbetet, vilket i sin tur gynnar dig när du tar klivet ut i arbetslivet. Inte minst är praktik ofta meriterande i flera branscher.

På din LIA får du både lära av och lära känna yrkesverksamma inom just ditt område. Detta ger dig möjlighet att knyta kontakter som kan vara värdefulla under din karriär. Genom lärande i arbete får du även in foten på en arbetsplats, som kanske, om du har tur, blir din första arbetsgivare efter examen. 

Får du lön under din praktik?

Det finns LIA-platser som erbjuder en viss ersättning till sina LIA-studenter, men det är ingenting du som student ska förvänta dig. Det beror på val av verksamhet och vad de har för riktlinjer och rutiner. Om du läser en CSN-berättigad utbildning får du CSN-stöd under din praktikperiod.

Råd till en LIA-student

Börja ditt sökande i god tid  

På vissa utbildningar behöver du som studerande hitta en LIA-plats på egen hand, vilket många kan bli stressade över. Det kan dels ta tid att få svar på din förfrågan, samtidigt som många företag inte har tillräckligt med resurser för att ta emot en praktikant. Se till att påbörja ditt sökande i god tid, sök hellre för många platser än för få och våga ha is i magen. 

Vilken typ av verksamhet vill du praktisera på?

Arbetsplatser ser olika ut och har olika förutsättningar. Vilka arbetsuppgifter du får kan därför skilja sig från vad dina klasskamrater får på sina praktikplatser. Till exempel kan du inom vissa branscher välja att praktisera på en byrå eller en konsultverksamhet, vilket skiljer sig stort från att arbeta inhouse på ett företag. En del arbetsplatser har även mer nischad kompetens inom vissa områden medan andra arbetar mer brett. Fundera på vilken typ av verksamhet du tror att du vill arbeta på efter examen, och försök att söka dig till en sådan. 

Vilket område intresserar dig mest?

Trots att du bör söka praktik hos många verksamheter, ska du inte ta vilken LIA-plats som helst. Fundera på vilket område som du har störst intresse för och försök att hitta ett företag som kan matcha det. Om du får arbeta med något som du tycker är roligt kommer du att få mer motivation och med det ha lättare för att ta in ny kunskap.

Med det sagt ska du komma ihåg att det inte alltid kommer att finnas praktikplatser som kan matcha precis det som du vill. Våga också vara öppen för att prova på nya saker. Kanske finner du ett helt nytt intresse som du inte visste om att du hade. 

Personligt brev för din LIA-plats

I ditt personliga brev ska du marknadsföra dig själv för att få din praktikplats att förstå att du är den mest lämpade kandidaten. Brevet ska väcka intresse, skapa nyfikenhet och ge en tydlig bild av vem du är och vilka visioner du har.
Berätta vilka personliga egenskaper du har att bidra med som praktikant och varför det vore värdefullt för dem att erbjuda just dig en LIA-plats.

Det personliga brevet ska vara skräddarsytt efter varje verksamhet som du söker dig till. Du vill inte riskera att de känner sig som “en i mängden”. Gör ordentlig efterforskning om varje verksamhet och lyft in viktiga värden i ditt brev som visar på att du är påläst. Du kan exempelvis beskriva deras värdeord och varför de är viktiga för dig, eller att du lyfter något arbete de gjort som berört dig.

Betona också dina personliga erfarenheter. Har du haft någon tidigare anställning, utbildning eller intressen som ger dig kompetens för din framtida yrkesroll? Lyft in dina mjuka värden, till exempel att du är organiserad, problemlösare eller initiativtagande. 

Sist men inte minst; läs igenom ditt brev några gånger för att hitta eventuella luckor som fattas.

Avtal och planering 

Inför praktikperioden ska du tillsammans med din praktikplats (handledare) skriva ett avtal. Avtalet ser ungefär ut som ett anställningsavtal men avsedd för en praktik. Där förtydligas handledarens skyldigheter, dina kursmål och eventuell viktig information.

För att praktiken ska vara så lyckad som möjligt är det också viktigt att du och din handledare går in med samma förväntningar. Tillsammans bör ni planera hur LIA:an ska läggas upp och vilka uppgifter som ska utföras kopplade till målen i läroplanen.

Är du en LIA-student med flera praktikperioder?

Vissa utbildningar innehåller flera praktikperioder. Utnyttja dina praktiktillfällen till att prova på olika slags verksamheter. Det är en stor möjlighet för att lära dig så mycket som möjligt, och kanske även få en djupare inblick i vad du tycker om. 

Gisys och LIA-platser inom IT

Är du mitt uppe i en IT-utbildning, eller kanske väntar du ivrigt på att få påbörja en? Gisys tar gärna emot LIA-studenter inom flera olika IT-områden när vi har något passande projekt.

På Gisys erbjuder vi utvecklande LIA-platser inom flera olika IT-områden.

Här får du lära av engagerade och sociala IT-experter och ta del av spännande projekt åt stora uppdragsgivare. Vill du praktisera hos oss? Skicka in din LIA-ansökan här och beskriv dig själv, din utbildning och under vilken period du söker praktik. Kanske har vi något som passar just då.

Våra IT-områden du kan praktisera inom

Systemintegrationer 

Eftersom dagens komplexa IT-värld använder så pass stora mängder system ställs det höga krav på att systemen också ska kunna kommunicera med varandra.  Med hjälp av nyskapande teknik kan vi hjälpa företag och organisationer att arbeta på ett mer flexibelt sätt för en mer effektiv och sömlös upplevelse. 

Cloudlösningar

Vi gör skräddarsydda lösningar av molntjänster, med tillgängliga och anpassade molnprogram och API:er. Vid behov kan lösningarna även integreras med kundens andra verksamhetssystem i syfte att skapa effektiva informationsflöden och verksamhetsnytta. 

Webbapplikationer

Våra utvecklare arbetar med den senaste .NET-teknologin. Vi har bred kompetens och erfarenhet av att skräddarsy webbapplikationer efter olika behov och verksamheter.

Mobila lösningar

Med mobila lösningar gör vi arbetsdagen smidigare och mer effektiv för våra kunder. Våra medarbetare utvecklar applikationer för alla de stora mobila plattformarna, men ibland även i native-appar och webbapplikationer. 

Verksamhetskonsultation

Tack vare att våra medarbetare har bakgrund inom vården, med unik kompetens och förståelse för vårdens processer, hjälper vi till med projektledning, förändringsledning och förvaltningsledning inom just vårdsektorn. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt väg att gå, med rätt lösning, där alla får delta.

FAQ

Vad menas med LIA?

LIA står för lärande i arbete. Det är praktik där du får chans att testa dina teoretiska kunskaper i verkligheten, alltså på en riktig arbetsplats med hjälp av en handledare. 

Får man betalt för LIA?

Det beror på vilken LIA-plats du väljer. Vissa verksamheter erbjuder någon typ av ersättning till sina LIA-studenter, medan andra inte gör det. Om du läser en CSN-berättigad utbildning där praktik ingår som kurs har du rätt till CSN-stöd under perioden. 

Vad gör man på LIA?

På en LIA får du testa på att arbeta inom det område som utbildningen du går avser. Det ger dig möjlighet att applicera det du lärt dig under din utbildning innan du går ut i arbetslivet. 

Vad är en LIA-period?

En LIA-period är perioden som du utför din praktik under. Perioden kan pågå mellan allt ifrån ett par veckor till flera månader beroende på vilken utbildning du går samt hur dina kurser är upplagda. 

Vad händer om man inte får LIA?

Utbildningsledaren brukar oftast kunna hjälpa till med att hitta LIA-platser vid behov, eller erbjuda alternativa lösningar för att klara kursen. 

Vad betyder LIA 1 och LIA 2?

En utbildning kan innehålla flera praktikperioder. Dessa brukar benämnas i nummerordning, alltså LIA 1, LIA 2 och så vidare.