Listningstjänst

Håkan Rahm, CTO och senior systemutvecklare är en av de som förvaltar den digitala tjänsten ListOn för Region Gotland

Gisys hjälper organisationer att effektivisera och säkra hanteringen av digital information genom att utveckla, förvalta och underhålla smarta digitala lösningar.
Ett bra exempel är tjänsten ListOn som används av vårdgivare för att registrera och lista vårdtillhörighet för personer som aktivt valt husläkare, BVC-mottagning, primär hörselrehabilitering, basal hemsjukvård eller särskilt boende. Gisys förvaltar Region Gotlands ListOn-tjänst och i samband med att regionen ville låta invånare göra sina listningsval via 1177 anslöts tjänsten till den nationella tjänstedomänen version 2.0 för listning – vilket ger möjlighet till utökad funktionalitet som:

• förbättrat stöd för andra godtyckliga listningstyper
• stöd för utomlänslistning
• stöd för fast läkarkontakt
• med fler funktionaliteter

Region Gotland är därmed en av de första regionerna i Sverige att ansluta till den nationella tjänstedomänen version 2.0 för listning.

Vill du veta mer, skicka ett mejl till info@gisys.se så kontaktar vi dig.