Lunch and Learn

Att vilja lära sig mer, varför inte över en lunch?

Lunch´N Learn

Senaste året har det blivit en explosion inom AI-assisterade verktyg inom utveckling som t.ex. kodassistans, analys och problemlösning. Ett av de mer populära och framgångsrika verktygen har varit Github Copilot som under de senaste åren har varit den primära kodassistenten på marknaden.

Flertalet utvecklare från Gisys har suttit tillsammans och diskuterat för- och nackdelar med verktyg som Github Copilot. En demonstration hölls av Erik med en frågerunda om vår erfarenhet av verktyget och en diskussion om det skulle öka vår produktivitet.

Det är helt klart värt att testa!