Ny funktion i it-stödet Webbformulär

Vårdpersonal i Region Stockholm blir nu notifierade i vårdinformationssystemet TakeCare när en patient genomfört ett formulär.

Den nya funktionaliteten innebär att vårdpersonal blir notifierade i vårdinformationssystemet TakeCare när ett formulär genomförts. När formulärets resultat granskas i Webbformulär och en journalanteckning autogenererats kan anteckningen sparas, och även signeras, till TakeCare.

Webbformulär är en av de mest använda tjänsterna inom 1177 och omkring 200 olika formulär används idag i alla typer av vårdverksamhet.

Se kort film där ett par vårdgivare från Region Stockholm beskriver hur de använder och har nytta av tjänsten Webbformulär i sitt dagliga arbete.

Mer information om it-stödet Webbformulär hos Region Stockholm

Gisys hjälper organisationer att effektivisera och säkra hanteringen av digital information genom att utveckla, förvalta och underhålla smarta digitala lösningar. Ett bra exempel är just det webbaserade it-stödet Webbformulär som Gisys utvecklat och förvaltar tillsammans med Region Stockholm.

#Gisys #Webbformulär #Hälso-OchSjukvård #Digitalisering #GodOchNäraVård #DigitalaTjänster #Verksamhetsutveckling #Implementering #RegionStockholm #vårdinformationssystem #TakeCare