”Snyggare, bättre och lättare att använda när tre av SLSO:s webbar blir en.” - Gisys

”Snyggare, bättre och lättare att använda när tre av SLSO:s webbar blir en.”

Simon Wigström, utvecklare.

 

Just nu arbetar Gisys med att bygga ihop tre av Region Stockholms Sjukvårdsområdes webbar till en enda. De är Personalwebben, Infrarstrukturwebben och Logostikwebben. Projektet ligger i absolut framkant, Gisys använder den senaste tekniken baserad på NGRX, Angular och .NET.

Utmaningen är att de tre webbarna är skapade vid olika tidpunkter och med en rad olika funktionalitet. Viss funktionalitet ska också rensas bort. Men nu får vi möjlighet att skapa en enhetlig webb i en modern miljö, säger Simon.

Att bygga ihop de tre webbarna är ett omfattande uppdrag som sker i steg. Var tredje vecka sker en kundleverenas då olika representanter från uppdragsgivaren får möjlighet att lämna synpunkter.

Jag gillar verkligen att jobba med det här projektet – jag är väldigt användarfokuserad och vill att det ska bli bättre för användarna. Därför är varje sprint vi levererar viktig.

Om du vill veta mer om hur Gisys arbetar med utveckling, mejla info@gisys.se