Presentation av Frida och Viktor

Utvecklar ett nytt internt HR system

Gisys har under flera år tagit emot så kallade LIA-praktikanter. LIA, Lärande i arbete, innebär att studerande får utveckla sina kunskaper i en verklig miljö innan de tar klivet ut i arbetslivet.

För närvarande har Frida och Viktor sin LIA-praktik hos oss. Frida studerar frontendtutveckling medan Viktor studerar till programutvecklare .NET. Båda är inne på sin sista termin och på Gisys arbetar de med att utveckla det interna HR-systemet. Vi frågade dem vad de tycker om sin praktikplats.

Frida: Bra kollegor. Jag ges verkligen möjligheten att utvecklas, inga frågor är för dumma. Gisys är ett bra ställe att ha sin LIA på, då man får delta i verkliga projekt och kan vara med och påverka.

Viktor: Jag trivs verkligen på Gisys. Atmosfären på företaget är lugn och trevlig. Jag får verkligen möjligheten att lära mig och utvecklas.

Varmt välkomna till oss på Gisys Frida och Viktor!

#gisys #IT #LIA #systemutvecklare #digitalisering