Smart IT-lösning effektiviserar sjukvården

-Webbformulär är ett kvalitetssäkrat och webbaserat verktyg-

En artikel om oss i SvD 😀 En bilaga i tidningen som fokuserar på Hälsa och Forskning där vi valde att lyfta fram Webbformulär.
Webbformulär är ett modernt och användarvänligt verktyg att inhämta information från patienten, för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet inom sjukvården.

Läs mer om det på sidan 29.
Trevlig läsning!

SVD_V_BILAGA_2023-10-16