Tre av SLSO:s webbar blir en.

Just nu arbetar Gisys med att bygga ihop tre av Region Stockholms Sjukvårdsområdes webbar till en enda. En utmaning som inspirerar.

Just nu arbetar Gisys med att bygga ihop tre av Region Stockholms Sjukvårdsområdes webbar till en enda: Personalwebben, Infrastrukturwebben och Logistikwebben. Projektet ligger i absolut framkant, Gisys använder den senaste tekniken baserad på NGRX, Angular och .NET.

Utmaningen är att de tre webbarna är skapade vid olika tidpunkter och med en rad olika funktionalitet. Viss funktionalitet ska också rensas bort. – Nu får vi möjlighet att skapa en enhetlig webb i en modern miljö, säger Simon Wigström, utvecklare.

Att bygga ihop de tre webbarna är ett omfattande uppdrag som sker i olika steg. Var tredje vecka sker en kundleverenas då olika representanter från uppdragsgivaren får möjlighet att lämna synpunkter.

– Jag gillar verkligen att jobba med det här projektet. Jag är väldigt användarfokuserad och vill att det ska bli bättre för användarna. Därför är varje sprint vi levererar viktig, fortsätter Simon.

Om du vill veta mer om hur Gisys arbetar med utveckling, mejla info@gisys.se