Tillfälligt konsultstöd

Cathrine Cedergren är en av Gisys konsulter med unik kompetens och kunskap om vårdens it-stöd och processer.

Gisys hjälper organisationer att effektivisera och säkra hanteringen av digital information genom att utveckla, förvalta och underhålla smarta digitala lösningar.

Behöver ni stöd att driva ett it-projekt eller har ni exempelvis behov av en förvaltningsledare erbjuder Gisys tillfälligt konsultstöd i form av erfarna it- verksamhets- och managementkonsulter. Konsulterna har unik kompetens och kunskap om vårdens it-stöd och processer tack vare sin vårdbakgrund och kan bland annat bidra med projektledning, projektkommunikation, förändringsledning, förvaltningsledning och implementering.

#Gisys #HälsoOchSjukvård #Digitalisering #informationssäkerhet #DigitalaTjänster #Administration #Projektledning #Förvaltningsledning #Förändringsledning #Projektkommunikation #Verksamhetsutveckling #Implementering #Vårdinformationssystem