Att arbeta som UI- och UX-designer – vad är skillnaden?

Vad gör en UI- och UX designer? Vi förklarar skillnaden på rollerna och klargör vad jobbet innebär.

Digitaliseringen utvecklas konstant och konkurrensen blir allt tuffare. För att skapa konkurrenskraftiga, attraktiva och användarvänliga produkter är det viktigt att arbeta med duktiga UI- och UX-designers.

Läs vidare om skillnaden på UI- och UX-design, hur du arbetar med det och vad du behöver göra för att bli framgångsrik inom området. 

Skillnaden på UX och UI

Tycker du att det är svårt att hålla isär UX och UI? Det är du inte ensam om.

I slutändan har de två inriktningarna samma mål – att stärka användarupplevelsen av en produkt eller tjänst och attrahera dess slutanvändare. För att förenkla ger vi här en förklaring av de båda yrkesrollerna. 

Det innebär UX-design

UX-design står för User Experience, det handlar om att skapa användarvänlig design för både hård- och mjukvaruprodukter – från början till slut.

Inom UX-design fokuserar du alltså på hela användarupplevelsen – allt ifrån första interaktion till att användaren har kunnat slutföra sitt mål.

UX-design ska se till att produkten eller tjänsten upplevs smart, responsiv, snabb, smidig och framförallt rolig att använda – för att kunden ska få en positiv upplevelse och vilja komma tillbaka. 

Vad gör en UX-designer?

Som UX-designer är du, tillsammans med andra utvecklare, den som tar fram en användarvänlig produkt eller tjänst. För att göra det arbetar du i linje med det mänskliga behovet, marknadens krav och den allra senaste tekniken.

Här ska inga personliga åsikter eller preferenser spela in. Snarare tar du del av forskning, analys och tester för att designmässigt utveckla attraktiva produkter som slutanvändaren faktiskt vill använda. 

Det innebär UI-design

Nu till inriktningen som kallas för UI, som står för User Interface och betyder användargränssnitt. User Interface är det visuella lagret som ska ge användaren ett så bra intryck som möjligt. Det kan alltså vara utseendet på knappar, färgteorier, bilder och andra grafiska element. 

Vad gör en UI-designer?

Som UI-designer lägger du allt fokus på att skapa ett tilltalande utseende som överensstämmer med varumärket och den känsla som ni önskar skapa vid användning av produkten eller tjänsten. Du arbetar tätt ihop med övriga utvecklare för att se till att ditt arbete går i linje med resterande delar i projektet. Vanliga program som en UI-designer arbetar i är Figma, Adobe XD och Sketch. 

Hur fungerar UX och UI tillsammans? 

Nu när du vet lite mer om hur de två inriktningarna fungerar enskilt är det också värdefullt att veta hur de fungerar tillsammans. 

Inom UX-design lägger du ditt fokus på hur du ska lösa problemet som användaren har. Du genomför mycket forskning och intervjuer som ska besvara hur behovet ser ut och hur ni potentiellt kan lösa det. UI-design är en del av UX-processen, som handlar om att göra det visuella utseendet tilltalande. Om det saknas en ordentlig UX-process finns det risk att UI-designen ser attraktiv ut vid första anblick, men att det inte uppfyller målgruppens förväntningar vid användning.

Slutklämmen blir att UX- och UI-design är båda beroende av varandra för att skapa användarvänliga upplevelser. 

Vad är Interaktionsdesign?

Det är även lätt att blanda ihop interaktionsdesign med UX- och UI-design. Inom interaktionsdesign fokuserar du på att produkter, tjänster eller hemsidor ska vara enkla att förstå och använda. Inom interaktionsdesign tar du hänsyn till gränssnitt, hur information presenteras och hur samtliga steg sitter ihop för att användaren smidigt ska kunna slutföra sitt mål. 

Process för UX-design

Produktdefinition

För att överhuvudtaget utveckla en produkt eller tjänst behöver du först och främst förstå syftet med dess existens. I produktdefinitionsfasen skapas grunden för självaste slutprodukten. I denna fas arbetar du med följande moment:  

1. Intervjuer 

Förstå dig på dina nyckelintressenter för att få djupare insikter om affärsmålen. 

2. Beskriv värdet 

Vad är det för produkt, vem kommer att använda den och varför kommer den att användas? Detta kommer att bidra till en bättre förståelse för produktens existens och hur den ska matchas till kundernas och verksamhetens behov. 

3. Konceptskisser: 

Gör skisser på hur du tänker att produkten ska vara uppbyggd. Dina skisserna behöver inte vara av hög kvalitet utan enbart utkast på förslag och exempel på produktens framtida arkitektur.

Brainstorma tillsammans med resten av verksamheten och de inblandade parterna – se över så att skisserna lever upp till allas förväntningar, önskemål och uppfattningar om produktens utseende. 

Efterforskning

I denna fas gör du efterforskning som sedan ligger till grund för de beslut ni tar gällande designen. Detta kan bidra till att ni sparar både tid och pengar.

Efterforskningen kan variera mycket. Den anpassas bland annat efter vilka resurser ni har, hur komplex en produkt eller tjänst är och hur mycket tid ni har tillgodo.

Här gör du exempelvis konkurrentanalyser, forskning kring eventuella industristandarder och undersöker vilka unika säljargument som din produkt eller tjänst har.

Denna fas kan inkludera djupintervjuer med fokusgrupper för att få en djupare förståelse för målgruppens beteende, men också för deras behov, önskemål, motivationer och osäkerheter. 

Analys

I analysfasen kollar du närmare på vilka insikter du fått från all data som du samlat in under efterforskningen.

Här analyserar du vad dina slutanvändare behöver och tycker samt vad grunden till deras synpunkter och behov är. Här säkerställer du också att produkten uppfyller sitt syfte och att de antaganden du gjort är korrekta.

Personas

I analysfasen ingår det vanligtvis att ta fram personas, som ska representera olika segment ur din målgrupp.

Dina personas hjälper dig att skapa en levande målgrupp. De ska innehålla geografisk, demografisk, psykografisk och beteendebaserad information om dina segment. 

Du kan även använda dina personas till att skapa användarberättelser för att förstå hur din användare interagerar med din produkt. 

Design

Nu är det dags att gå från produktdesignfasen till designfasen. Här arbetar du med allt ifrån informationsarkitektur till UI-design.  

För att designfasen ska vara effektiv krävs det aktivt samarbete och deltagande från samtliga inblandade parter.

Hur går designfasen till?

Skissa

Här får du chans att visualisera dina idéer och tankar. För att visualisera ett brett utbud av lösningar kan ni i projektgruppen tillsammans sätta er ner för att brainstorma. Alla inblandade har olika funktioner i projektet och kan alla bidra med värdefulla insikter från sitt område.

Wireframes och prototyper

Sedan är det dags för wireframes och prototyper.

Wireframes-verktyget hjälper dig att synliggöra den framtida produktens grundläggande struktur, visuella hierarki och nyckelelement för att ta reda på hur de fungerar tillsammans. Med prototyper synliggör du det faktiska utseendet och känslan av produkten, även kallat interaktionsupplevelse. 

Designspecifikation och designsystem

För att din utvecklare ska kunna göra verklighet av dina wireframes och prototyper måste du också skapa designspecifikationer. Dessa specifikationer innehåller alla visuella designtillgångar som är avgörande för att skapa en fungerande produkt.

För att säkerställa att alla designers och utvecklare är synkade kan det vara till en fördel att skapa ett designsystem. Designsystemet innehåller komponenter, stilar och mönster som hjälper alla inblandade att följa samma spår när det kommer till designen. 

Prov

Sist men inte minst är det dags för testfasen. Här vill designern förstå om den slutliga designen faktiskt fungerar för användarna.

Denna fas brukar inkludera följande steg:

Intern testning

Först och främst får produkten testas internt. Produkten bör i detta steg testas regelbundet och utföra rutinåtgärder för att upptäcka eventuella brister i användarvänligheten. 

Testsession 

Det är viktigt att du låter ett urval ur din målgrupp testa din produkt. Här får du gärna inkludera flera personer ur varje persona som du tidigare tagit fram. Du kan göra detta i olika format, till exempel A/B-testning, fokusgrupper, användbarhetstester och betatestning. 

Undersökningar

Gör enkäter för att fånga upp både kvantitativ och kvalitativ information från din målgrupp. För att ta del av mer utförliga svar kan du till exempel använda öppna frågor får att låta användaren uttrycka sin individuella åsikt. 

Analysverktyg 

Med ett analysverktyg kan du få tillgång till värdefull data som ger dig goda insikter i hur dina användare använder din produkt. Du kan till exempel se hur de navigerar, vad de är intresserade av, vad de söker efter och hur länge de brukar använda produkten. 

Analysera, utveckla och förbättra 

När du har lärt känna dina användare ännu mer, och produkten varit igång ett tag, kanske det finns områden som du vill förbättra rent designmässigt. Kom ihåg att din design aldrig kommer att vara perfekt. Användarna kommer att förändras, marknaden kommer att förändras, likaså kommer din verksamhet att genomgå förändringar och uppdateringar. UX-processen tar aldrig vila, utan du kan alltid gå tillbaka för att analysera nya beteenden och förbättra produkten för att vara attraktiv ur målgruppens perspektiv. 

För dig som vill jobba med UX och UI

Att arbeta som UX-designer är minst sagt ett spännande yrke, där såväl kreativa som analytiska egenskaper får komma till hands. Som UX-designer är det viktigt att vara noggrann och nyfiken på människors beteende, men också serviceinriktad, social och intresserad av att göra affärer.

Hur blir man UX- och UI-designer?

För att bli en UX- eller UI- designer behöver du en eftergymnasial utbildning. Det finns flera yrkeshögskolor som erbjuder solida UI- och UX-utbildningar, som också inkluderar flera veckors praktik inom området.

Vad ska man plugga på gymnasiet för att bli UI- och UX-designer? På de flesta arbetsplatser kommer de att efterfråga en högskoleutbildning. Däremot kan du plugga teknikprogrammet, Dator och kommunikationsteknik eller det Estetiska programmet med inriktning på till exempel bild och formgivning för att få grundläggande kunskaper. 

Är det lätt att få jobb som UI- och UX-designer?

Framtiden som UX- och UI-designer ser ljus ut. Det är många verksamheter inom olika typer branscher som efterfrågar kompetensen. 

Vad tjänst UI- och UX-designers?

Vilken lön du får som UX- eller UI-designer beror på vilken arbetsplats du hamnar på, vad du har för tidigare erfarenheter och utbildning samt vilka arbetsuppgifter som du förväntas utföra. Lönespannet kan variera mycket men ligger oftast mellan 37 000-48 000:-/månad. 

Arbeta med UX och UI hos Gisys

Är du en UX- eller UI-designer som hungrar efter nya utmaningar på en agil och trygg arbetsplats? På Gisys välkomnar vi designers oavsett om du är junior, senior eller om du söker en spännande LIA-plats. Se våra lediga tjänster. Sök jobb – Gisys

Letar du efter en UX-konsult?

Arbetar du på ett företag som vill göra er produkt eller hemsida mer användarvänlig? Med leveranssäkerhet som ett av Gisys värdeord, ser vi till att skapa enkel och attraktiv produktdesign, som speglar ditt varumärke och lever upp till förväntningarna hos din målgrupp. Kontakta oss för att hitta din UX-konsult. Kontakt – Gisys