Promis-formuläret

PROMIS-Formuläret

Här kommer en uppdatering från vår VD Robert Olsson kring PROMIS-formuläret (Patient Reported Outcomes Measurement Information System). Detta formulär är en uppsättning av personcentrerade mått som utvärderar och övervakar fysisk, mental och social hälsa. Det kan användas för folk i allmänhet och individer som lever med kroniska tillstånd i synnerhet.

I flera år har vi diskuterat olika scenarios kring hanteringen av det så kallade PROMIS-formuläret (Patient Reported Outcomes Measurment Information System). Nu planeras en pilot som ett steg 1. Det startas inledningsvis med en GAP-analys – säger Robert Olsson, VD på Gisys.

Detta system formulär är utvecklat och validerat med hjälp av avancerade metoder. Det är designat för att förbättra kommunikationen mellan kliniker och patienter. Promis-formuläret är ett exempel på hur vi på Gisys utvecklar i samarbete med kliniker för att effektivisera för patienten. Ett annat exempel är webbformuläret som vi utvecklat tillsammans med Region Stockholm. Mer om det kan ni läsa här.

Vi som arbetar som verksamhetskonsulter på Gisys har alla en fot i vården. Våra konsulter förstår vårdprocesserna och tar dem med oss när vi arbetar med verksamhetsnära projektledning och förändringsledning. Gisys har alla kompetens inom lokal och central konfiguration av flera olika vårdinformationssystem. Vi vet att genom att använda systemen på ett smart sätt så kan vi tillsammans skapa bättre förutsättningar för både patienter och vårdpersonal. Kontakta oss ifall ni vill veta mer om hur vi jobbar och vad vi kan göra för just er.