Webbaserat it-stöd

Martin Karlsson är en av utvecklarna på Gisys AB som arbetar med it-stödet SALA och "Nya SALA"

Gisys hjälper organisationer att effektivisera och säkra hanteringen av digital information genom att utveckla, förvalta och underhålla smarta digitala lösningar.

Ett bra exempel är det webbaserade it-stödet SALA – Systematisk Automatiserad Logganalys som Gisys utvecklat och förvaltar tillsammans med Region Stockholm, Region Dalarna och Västra Götalandsregionen.

It-stödet hjälper sedan många år regionerna att uppfylla Patientdatalagens krav om att vårdgivare ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt patientuppgifter.

För närvarande pågår ett arbete för att ta fram nästa generation av it-stödet SALA ”Nya SALA” som kan analysera åtkomstloggar från valfritt källsystem/vårdinformationssystem.

Vill du veta mer, skicka ett mejl till info@gisys.se så kontaktar vi dig.