Webbformulär gör skillnad

Gisys tycker det är kul att våra kunder använder verktygen som vi tar fram.

På Karolinska visas det tydligt att Webbformulär gör skillnad. Där arbetar man med att förbättra vården för patienterna efter behandling eller operation. Läs mer här:

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) (karolinska.se)